VI BEARBETAR SAMTLIGA TERMOPLASTER OCH TERMOELASTER