Om företaget

Akåplast & Elast AB är bildat genom en fusion av de båda företagen AB Akåplast som startades 1963 och Plast & Elast AB som startades 1991. Sedan den 1:a september 2001 finns vi i gemensamma lokaler på Brovallavägen 4 i Hökerum. Här finns vi i Plast & Elast gamla lokaler som är om- och tillbyggda.

 

Akåplast & Elast AB omsätter cirka 10 miljoner kronor per år. Vi har ett 10-tal större kunder som står för cirka 75 procent av omsättningen. Övrig omsättning är fördelad på ett 30-tal kunder.

 

Akåplast & Elast AB ägs till lika delar av Jens-Olof Karlsson och Per-Olof "Peo" Magnusson.

 

Jens-Olofs arbetsuppgift är kontakt med nya kunder från idé och fram till godkänd detalj. Därefter tar Peo vid och ansvarar för produktion och leverans av era detaljer.


Du måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player